Przewóz roweru

Wyjazd z rowerem na urlop lub wycieczkę turystyczną? TYLKO POCIĄGIEM!

Podróżny może zabrać ze sobą do pociągu jeden nieopakowany rower i przewieźć go odpłatnie. Złożony i opakowany rower nie podlega opłacie i jest przewożony w ramach bagażu ręcznego.

Rower może być przewożony:

 1. w wagonie lub w innym miejscu przystosowanym do przewozu rowerów,
 2. w pierwszym przedsionku pierwszego wagonu lub ostatnim przedsionku ostatniego wagonu w składzie pociągu,
 3. w przedziale lub w wyznaczonym miejscu oznaczonym odpowiednim piktogramem, o ile nie zachodzą szczególne okoliczności uniemożliwiające wniesienie roweru i swobodne jego wprowadzenie oraz ustawienie roweru w pociągu (np. wysoka frekwencja podróżnych). 

Pamiętaj:

 1. przewóz roweru odbywa się pod nadzorem podróżnego,
 2. rower nie może przeszkadzać współpodróżnym, ani powodować uszkodzeń lub zanieczyszczeń wagonu,
 3. podróżny z rowerem nie ma obowiązku zgłaszania braku ważnego biletu na przejazd/przewóz.

Ceny:

Bilet na przewóz roweru kupuje się bez określania relacji, a termin ważności takiego biletu jest uzależniony od rodzaju biletu na przejazd, do którego został sprzedany, np. bilet na przewóz roweru kupiony łącznie lub do okazanego biletu turystycznego jest ważny w terminie określonym na bilecie turystycznym. Do biletu "tam i z powrotem" wydaje się dwa bilety na przewóz odrębnie dla każdego kierunkuze wskazaniem relacji przewozu. Cena biletu na przewóz roweru pod opieką podróżnego jest zryczałtowana i wynosi 7

Podróżni, którzy codziennie lub prawie codzienne przewożą rower mogą skorzystać z biletu sieciowego miesięcznego na przewóz roweru, który kosztuje 60 . Bilet uprawnia do wielokrotnego przewozu roweru pociągami REGIO i interREGIO przez okres jednego miesiąca, np. od 10 czerwca do 9 lipca.   

Turystów podróżujących z rowerami do krajów sąsiednich ucieszy wiadomość, że ich polskie bilety na przewóz roweru (bez określenia relacji) ważne :

 • w Czechach - do pierwszej stacji granicznej na odcinku kolei sąsiedzkiej w pociągach przygranicznych uruchamianych przez Przewozy Regionalne i Koleje Czeskie (ČD) przez przejście graniczne Lichkov oraz do stacji Harrachov,
 • w Niemczech - do stacji: Löcknitz, Tantow, Forst(Lausitz), Frankfurt(Oder) i Küstrin Kietz,
 • na Białorusi - do stacji Grodno i Brześć.


Ponadto na podstawie biletu na przewóz roweru ze zryczałtowaną opłatą za 10 (bez określonej relacji) zakupionego

 • do Biletu turystycznego + Czechy lub Czechy+ można przewozić rower na wybranych odcinkach w Czechach w 2 klasie pociągów Kolei Czeskich (ČD) i GW Train Regio. Bilet ten jest ważny w terminie ważności Biletu turystycznego + Czechy lub Czechy+;
 • do biletu Euro - Nysa (ZVON) można przewozić rower na wybranych odcinkach w Polsce, Czechach i Niemczech.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1371/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, Rozdział II, Artykuł 5 - Przedsiębiorstwa kolejowe umożliwiają pasażerom przewóz rowerów w pociągu, jeżeli są one łatwe do przemieszczania, nie zakłócają świadczenia danej usługi kolejowej i jeżeli umożliwia to tabor, w odpowiednich przypadkach za opłatą.

W autobusowej komunikacji zastępczej nie ma możliwości przewozu rowerów.