Informacja dla osób niepełnosprawnych

Infolinia dla osób niepełnosprawnych

(czynna od poniedziałku do piątku oprócz świąt)

- 800 022 222 (z telefonów stacjonarnych)

- (22) 47 32 354 (z telefonów komórkowych)

infolinia nieczynna 27.05.2016 r.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. osoby niepełnosprawne i o ograniczonej sprawności ruchowej są uprawnione do kupowania biletów bez dodatkowych opłat.

Zgodnie z art. 3 pkt 15 tego rozporządzenia za „osobę niepełnosprawną" lub „osobę o ograniczonej sprawności ruchowej" uznaje się każdą osobę, której możliwość poruszania się jest ograniczona podczas korzystania z usług przewoźnika na skutek:

  • jakiejkolwiek niepełnosprawności fizycznej (zmysłowej lub ruchowej, trwałej lub przejściowej),
  • upośledzenia lub niepełnosprawności umysłowej,
  • każdej innej przyczyny niepełnosprawności lub na skutek wieku

i której sytuacja wymaga specjalnej uwagi oraz dostosowania usług dostępnych dla wszystkich pasażerów do szczególnych potrzeb takiej osoby.

W związku z powyższym, wymienione osoby nie muszą zgłaszać obsłudze pociągu braku ważnego biletu na przejazd, a przy odprawie w pociągu wymienionych osób nie pobiera się opłaty za wydanie biletu w pociągu.

Kasy biletowe Przewozów Regionalnych wyposażone w wideotelefony z systemem tłumacza języka migowego i angielskiego

Kielce: kasa nr 4 w hallu dworca
Łódź Kaliska: kasa nr 10 w hallu dworca
Szczecin Główny: kasa nr 2 w budynku Przewozów Regionalnych przy ul. Czarnieckiego 9
Warszawa Centralna: kasa w galerii środkowej obok przechowalni bagażu
Wrocław Główny: kasa nr 9 w hallu dworca

ZałącznikRozmiarData
Uprawnienia do ulgowych przejazdów koleją305.86 KB2014-09-16
Przewóz psów asystujących osobom niepełnosprawnym i psów przewodników osób niewidomych29.27 KB2016-03-03
Charakterystyka peronów pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych i z ograniczoną sprawnością ruchową164 KB2013-02-25
Charakterystyka budynków dworcowych pod kątem dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej31.52 KB2013-02-25